Chính sách bảo hành và kích hoạt dịch vụ

PHẦN 1

Kích hoạt dịch vụ

1. Ai Tango sẽ tiến hành kích hoạt để dịch vụ hoạt động ngay sau khi quý khách thanh toán thành công hoặc chậm trễ nhất là 2 ngày làm việc (trong trường hợp hệ thống kích hoạt tự động không hoạt động được).
2. Để dịch vụ được kích hoạt và tiếp tục sử dụng được, quý khách cần tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ của Ai Tango.


PHẦN 2

Bảo hành và duy trì dịch vụ

1. Sau khi dịch vụ được kích hoạt, Ai Tango chịu trách nhiệm hỗ trợ khách hàng nếu vấn đề xuất phát do nguyên nhân tự nhiên. Ai Tango hoàn toàn có quyền từ chối hỗ trợ hoặc phụ thu chi phí hỗ trợ nếu khách hàng tự ý can thiệp, chỉnh sửa mã nguồn gây ra lỗi dịch vụ.
2. Nếu khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa hoặc nâng cấp thêm tính năng, Ai Tango sẽ xem xét yêu cầu để đưa ra mức chi phí hợp lý hoặc có quyền từ chối.
3. Ai Tango không bảo đảm rằng Dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi.
4. Ai Tango không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.
5. Ai Tango không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.
6. Ai Tango có các quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng của mình trong suốt thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ theo như đã mô tả trong các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ của Ai Tango.