Chính sách bảo mật của Ai Tango

Ai Tango thu thập địa chỉ e-mail của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông qua việc khảo sát và đăng ký. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ, số điện thoại,... Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ bạn và về bạn sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với bạn. Những thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:
- Ai Tango có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng lý của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.
- Ai Tango hợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Ai Tango cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn.
- Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về bạn nếu Ai Tango được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, Ai Tango sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của Ai Tango trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.
- Bảng tóm tắt này được cung cấp cho bạn vì lợi ích của bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ một cách toàn diện để nắm rõ.


PHẦN 1

Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

Thuật ngữ "Thông tin cá nhân" được sử dụng ở đây được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng, liên lạc hoặc xác định vị trí người mà thông tin đó liên quan. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập đều mang tính bảo mật cho cá nhân , và có thể được sửa đổi theo thời gian.
Khi bạn đăng ký sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của Ai Tango, chúng tôi hỏi tên của bạn, tên công ty, địa chỉ email, số điện thoại liên lạc, địa chỉ thanh toán.
Ai Tango sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung sau đây: các sản phẩm và các dịch vụ cung cấp, thanh toán, xác định và xác thực, cải thiện dịch vụ , liên hệ, và nghiên cứu.
Là một phần của quá trình mua và bán trên các sản phẩm và dịch vụ của Ai Tango, bạn sẽ có được địa chỉ email và hoặc địa chỉ vận chuyển của khách hàng. Bằng cách nhập vào Các Điều khoản & Điều kiện sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đã đồng ý rằng, những thông tin liên quan đến người dùng khác mà bạn có được thông qua Ai Tango hoặc thông qua một kênh truyền thông liên quan đến Ai Tango hoặc do Giao dịch Ai Tango tạo điều kiện, Ai Tango sẽ cấp cho bạn một giấy phép sử dụng những thông tin đó chỉ trong mục đích sử dụng có liên quan đến Ai Tango, mà không phải là những thông điệp thương mại khác. Ai Tango không chấp nhận thư rác. Vì vậy, với những hạn chế nêu trên, bạn không được cấp phép để thêm tên của những người đã mua một mặt hàng từ bạn, vào danh sách email của bạn (email hoặc thư vật lý) mà không cần sự đồng ý của họ.


PHẦN 2

Sự bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm, như số thẻ tín dụng vào mẫu đăng ký của chúng tôi (nếu có), chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa an toàn SSL - Secure Sockets Layer. Không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là 100% an toàn. Vì vậy, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về bảo mật trên trang web của chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại [email protected]


PHẦN 3

Những ai có thể tiếp cận thông tin

Ai Tango có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp một số dịch vụ cho bạn và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ công ty mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân bảo vệ dữ liệu một cách phù hợp với chính sách này và hạn chế việc sử dụng các thông tin cá nhân như vậy để thực hiện dịch vụ cho Ai Tango.
Ai Tango có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để thực hiện theo lệnh của tòa án yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ .
Chúng tôi không bán hay cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty khác để tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của mình.


PHẦN 4

Lưu trữ dữ liệu khách hàng

Ai Tango sở hữu lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền đối với các ứng dụng và sản phẩm của Ai Tango. Tuy nhiên chúng tôi không yêu cầu sử dụng các quyền của dữ liệu của bạn. Bạn giữ lại tất cả các quyền đối với dữ liệu của bạn và chúng tôi sẽ không bao giờ liên lạc với khách hàng của bạn trực tiếp, hoặc sử dụng dữ liệu của bạn cho lợi thế kinh doanh của chúng tôi hoặc cạnh tranh với bạn hoặc thị trường bằng khách hàng của bạn.


PHẦN 5

Quản lý thông tin của bạn

Với các thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho Ai Tango. Chúng sẽ được lưu trữ cùng với các sản phẩm và dịch vụ bạn đã đăng ký sử dụng tại nền tảng quản lý thông tin người dùng của chúng tôi: id.aitango.vn. Bạn hoàn toàn có thể truy cập để xem, chỉnh sửa và xóa bỏ hoàn toàn các thông tin của mình trước khi chấm dứt sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ai Tango.


PHẦN 6

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu về thông tin cá nhân của bạn sẽ được Ai Tango lưu trữ trong suốt quá trình bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. 60 ngày sau khi bạn quyết định ngưng sử dụng dịch vụ, Ai Tango sẽ xóa hoàn toàn dữ liệu về bạn khỏi cơ sở dữ liệu khách hàng của chúng tôi mà không cần thông báo trước.


PHẦN 7

Đơn vị trực tiếp quản lý thông tin

Các thông tin bạn đã cung cấp khi đăng ký sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ai Tango được trực tiếp quản lý bởi Công ty TNHH Ai Tango. Địa chỉ Số 04 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM. Việt Nam. GP ĐKKD số 0316176546 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/03/2020.


PHẦN 8

Giải đáp thắc mắc, thông báo và khiếu nại

Ai Tango cung cấp cơ chế để bạn dễ dàng liên lạc để hỏi về cách thức sử dụng thông tin và thông báo về các trường hợp thông tin đã cung cấp cho Ai Tango bị sử dụng sai mục đích và ngoài phạm vi của Chính sách bảo mật này. Với các trường hợp như vậy, xin hãy thông báo cho Ai Tango bằng email về địa chỉ [email protected] hoặc số hotline 08 1800 0144.

 

PHẦN 9

Cookies

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu, có thể bao gồm một định danh duy nhất vô danh. Cookie được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Mỗi máy tính có thể truy cập trang web của chúng tôi được phân công một cookie khác nhau.


PHẦN 10

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó thường xuyên. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của chúng tôi để bạn nhận thức được những gì chúng tôi thu thập thông tin, làm thế nào chúng ta sử dụng nó, và trong hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ tiêt lộ nó, nếu có.